Užsisakyti serverį

 
 
 
Sutinku su svetainės talpinimo sąlygomis
*Visi pateikti duomenis naudojami sąskaitoms už serverį siųsti.

 

Svetainės talpinimo sąlygos

1. Sutarties dalykas

1.1. Šia sutartimi Vykdytojas įsipareigoja suteikti Užsakovui teisę naudotis serverio resursais svetainės talpinimui.

2. Įkainiai ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Sąskaita už serverio nuomą po 10 dienų bandomojo laikotarpio išsiunčiama į el.paštą. Paslauga apmokama iš anksto už 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį.
2.2. Paslaugą Užsakovas privalo apmokėti Vykdytojui per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo sąskaitos išankstiniam apmokėjimui išsiuntimo.
2.3. Vykdytojas pasilieka sau teisę keisti įkainius, apie tai informavęs Užsakovą ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki kito ataskaitinio laikotarpio.

3. Teisės ir pareigos

3.1. Vykdytojas įsipareigoja:
3.1.1. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 2.2. punkte nurodytos prievolės įvykdymo, suteikti Užsakovui teisę naudotis Sutarties 2.3. punkte nurodytais serverio resursais apmokėtam laikotarpiui.
3.1.2. Imtis būtinų priemonių Užsakovo patalpintos informacijos saugumui užtikrinti.
3.2. Užsakovas įsipareigoja:
3.2.1. Pateikti teisingą Užsakovą identifikuojančią bei kontaktinę informaciją ir savalaikiai informuoti apie jos pasikeitimus. Vykdytojui pareikalavus, pateikti nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus.
3.2.2. Saugoti Vykdytojo suteiktus prisijungimo duomenis.
3.2.3. Užtikrinti, kad Užsakovui suteikti serverio resursai tiesiogiai ar netiesiogiai nebus naudojami neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant masiniu el. pašto siuntimu, kenkimu kompiuterinių sistemų, tinklų veikimui ar saugumui, taip pat pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Vykdytojo bei trečiųjų asmenų teises, neproporcingai smarkiai apkraunant serverinio procesoriaus bei kitų komponentų darbą.
3.2.4. Nedelsiant informuoti Vykdytoją apie Paslaugos teikimo sutrikimus.

4. Šalių atsakomybė


4.1. Vykdytojas nėra atsakingas už Užsakovo informacijos saugojimą pasibaigus Sutarties galiojimui.
4.2. Užsakovas prisiima visą atsakomybę kilus ginčytiniems klausimams dėl jam suteiktų serverio resursų naudojimo teisėtumo.
4.4. Nė viena iš šalių neatsako už netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai Sutarties šaliai.

5. Sutarties galiojimas

5.1. Sutartis yra neterminuota, įsigalioja nuo to momento, kai Užsakovas pateikia Vykdytojui Sutarties 1.1. punkte išvardintų paslaugų užsakymą ir įvykdo Sutarties 2.2. punkte numatytą prievolę.
5.2. Sutartis netenka galios Užsakovui neįvykdžius bent vieno šia Sutartimi prisiimto įsipareigojimo.
5.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai informavęs Vykdytoją. Užsakovui negrąžinamos sumokėtos įmokos.

6. Kitos nuostatos

6.1. Sutartyje nenumatyti ir nesureguliuoti klausimai sprendžiami abipusiu sutarimu arba pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
6.2. Visi ginčai, dėl kurių neįmanoma susitarti, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Adresas

Gudesta, UAB
Administracija:
R. Kalantos g. 49, LT-52303 Kaunas
Tel.: +370 631 73332
el-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
www.websalonas.lt
Paslaugų kontaktai
Dėl serverio ir internetinių svetainių kreiptis:
Tel.: +370 631 73332
arba el-paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
www. webideja.lt

Apie mus rasite:

JoomShaper